Fejden


Observera att du måste vara inloggad för att kunna starta en fejd.Så här fungerar fejden

Fejden erbjuder en underhållande och interaktiv utmaning mellan dig och dina motspelare. Tävlingen kan konfigureras helt utefter de tillgängliga frågekategorierna i vår databas. Upp till 10 st. medlemmar kan spela Fejden samtidigt. Poängen sammanställs utifrån rätt svars-alternativ i kombination med svarstiden. När Fejden är klar koras vinnaren med mest poäng.

Fejden kan väljas vara privat för enskilda medlemmar (användaren väljer motspelare) eller publik för alla medlemmar på Bonsaj.se

Så här startas Fejden:

  • En användare startar Fejden och blir administratör för tävlingen
  • Administratören väljer vilka frågekategorier och antalet frågor som skall ingå i Fejden. Vidare väljer administratören om Fejden skall vara privat eller publik för medlemmar på Bonsaj.se
  • Om Fejden är privat: Administratören bjuder in medlemmar som får ett meddelande och kan därefter logga in på Fejden.
    Om Fejden är publik: Fejden blir öppen för alla medlemmar på Bonsaj.se under ”Öppna fejder”
  • Administratören startar Fejden när önskat antal medlemmar loggat in. Spelet kan börja!
Tipsa om Bonsaj

Önskar du tipsa en kompis om Bonsaj? Klicka här för att skicka ett tips. » Tipsa en vänKontakta oss:

För generella frågor eller synpunkter: [email protected]
För tekniska frågor: [email protected]

Rapportera en fråga:

För frågor eller rapportering gällande frågor: [email protected]