Om Bonsaj

-ditt virtuella kunskapsträd

Vår ständiga nyfikenhet och undran över hur saker och ting fungerar är grunden till all den kunskap som vi besitter. I dagens informationssamhälle är kunskap en värdefull och ibland nödvändig färdighet.

Vår ambition är att göra det lite roligare att utveckla och utmana sitt kunskapsträd, ensamt eller med andra genom våra frågesportstävlingar. Tävlingsklienterna är utformade och designade för att underhålla våra medlemmar på bästa sätt. Frågesport är oftast roligare att utöva tillsammans med andra, vilket vi exempelvis försöker tillgodose genom att erbjuda en fullständigt interaktiv och realtidsbaserad tävlingsklient.

Bonsaj.se startades 2009 och ägs av BonLit AB.Disclaimer
Allt material på www.bonsaj.se är av generell kunskapsnatur. Informationen på sidan bör aldrig ersätta andra former av vetenskapliga skrifter eller uppslagsverk som kunskapsskälla. Vi frånsäger oss ansvaret eller skyldigheten att all information är korrekt, fullständig och validerad men strävar givetvis i bästa mån att uppnå så sanningsenlig fakta som möjligt. Vi friskriver oss helt från ansvar för alla typer av skador och förluster som kan tänkas uppstå i samband med användande av informationen på Bonsaj.se. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, utan att förvarna användarna, att ändra informationen på Bonsaj.se. Vidare tar vi starkt avstånd från otillåten använding av upphovsrättskyddat material.

Vi garanterar inte att tekniska fel inte uppstår och ansvarar inte för eventuella problem som kan uppstå på grund av detta.

Samtliga rättigheter till allt material som publiceras på hemsidan tillhör Bonsaj.se Under BonLit AB’s ägande kommer inte personuppgifter ges ut till tredje part utan användarens tillstånd, så länge inte information begärts av polismyndighet eller åklagare. Vid verksamhetsöverlåtelse till tredje part kommer hela databasen med personuppgifter överlåtas till den nya parten.

Policy
Alla former av fusk, olagliga företelser eller stötande beteende kommer omedelbart att leda till avstängning från sidan.

Copyright © BonLit AB 2009. All rights reserved.

Tipsa om Bonsaj

Önskar du tipsa en kompis om Bonsaj? Klicka här för att skicka ett tips. » Tipsa en vänKontakta oss:

För generella frågor eller synpunkter: [email protected]
För tekniska frågor: [email protected]

Rapportera en fråga:

För frågor eller rapportering gällande frågor: [email protected]